Advisor

Graduate Students

2026 (YOG)

Qian Huang, Yuezhou Yu

2025

Wenbin Li, Weifeng Zhuang

2024

Yang Sun, Yu Xiang

2020

Hang Ling (Nanjing Gongan), Tingting Qin (Huawei), Weikang Xu (Meituan), Ziwei Zhu (Huawei)
[Co-advised]

Hang Ling, Jing Hang, Jiayi Pang, Jianwei Liu, Jia Xu, Zheng Liu: Behavior Flow Graph Construction from System Logs for Anomaly Analysis, In Proceeding of SCISEC 2019, 2019.
Zheng Liu, Tingting Qin, Ke-Jia Chen, Yun Li: Collaboratively Modeling and Embedding of Latent Topics for Short Texts, in IEEE Access, vol. 8, pp. 99141-99153, 2020.

2019 

Wenyan Chen (Vivo), Peiyue Gu (Huawei), Shuting Guo (Wechat),
Chiyu Liu (Sogou), Huijian Wang (CMB Network Tech.), Muyang Wu (Citrix)
[Co-advised]

Wenyan Chen, Zheng Liu, Wei Shi, Jeffrey Xu Yu: Keyphrase Extraction by Optimized Random Walks on Multiple Word Relations, In Proceeding of APWEB-WAIM 2018, 2018.
Shuting Guo, Zheng Liu, Wenyan Chen, Tao Li: Event extration from streaming system logs, In Proceeding of the 9th iCatse Conference on Information Science and Applications, 2018.
Chiyu Liu, Zheng Liu, Tao Li, Bin Xia:Topic Modeling for Noisy Short Texts with Multiple Relations, In Proceeding of the 30th International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, 2018.

2018

Gaowei Ni (Xiaomi), Chunyan Zhang (Tencent)
[Co-advised with Prof. Tao Li]

Undergraduate Students

2024(YOG)

Enming Zhang (Future PhD student at Tsinghua University)

Enming Zhang, Yu Xiang, Yanwen Qu, Zheng Liu: Probabilistic QoS Metric Forecasting in Delay-Tolerant Networks\\
Using Conditional Diffusion Models on Latent Dynamics, 2023 (submitted)

2022

Jialing Zhang (Postgraduate student at Shanghai Jiao Tong University)

Jialing Zhang, Zheng Liu, Yanwen Qu, Yun Li: Loss Attenuation for Time Series Prediction Respecting Categories of Values, APWeb-WAIM 2021, 2021

2020 

Jiayi Pang (Postgraduate student at University of California, San Diego), Yunxiao Wang (Postgraduate student at Tsinghua Univ.), Mian Zhang (Postgraduate student at Soochow Univ.)

Hang Ling, Jing Hang, Jiayi Pang, Jianwei Liu, Jia Xu, Zheng Liu: Behavior Flow Graph Construction from System Logs for Anomaly Analysis, In Proceeding of SCISEC 2019, 2019.
Yunxiao Wang, Zheng Liu, Di Hu, Mian Zhang: Multivariate Time Series Prediction Based on Optimized Temporal Convolutional Networks with Stacked Auto-encoders, In Proceeding of ACML 2019, 2019.
Zheng Liu, Mian Zhang, Xusheng, Zhang, Yun Li: A Non-Intrusive, Traffic-Aware Prediction Framework for Power Consumption in Data Center Operations. Energies 2020, 13(3), 663 (2020)

2019

Peng Chu (Huawei), Tian Zhao (ByteDance)

Awards

2020

江苏银行“随e融”杯金融大数据建模挑战赛,三等奖 (JIaling Zhang & Haorui He)

2019

第十届中国大学生服务外包创新创业大赛,二等奖 (Yunxiao Wang,Hongyang Zhu & Peng Chu)

2017

2017厦门国际大数据竞赛 一等奖 (Shuting Guo & Chiyu Liu),三等奖 (Tingting Qin & Zheyu Yang)

2017华为杯第十四届中国研究生数学建模竞赛 二等奖 (Chiyu Liu, Shuting Guo & Peiyue Gu)